Tag Archive: Mobb

Organisatorisk och social arbetsmiljö

Avtalsområde:
2023-12-29 13:24

För att visa på vilka faktorer inom det organisatoriska och sociala arbetsmiljöområdet som ska omhändertas inom ramen för det systematiska arbetsmiljöarbetet finns föreskrifterna om organisatorisk och social arbetsmiljö. De preciserar föreskrifterna om systematiska arbetsmiljöarbetet när det gäller arbetsbelastning, arbetstidens förläggning och kränkande särbehandling. Det finns också särskilda krav på kunskaper samt krav på att formulera... Visa sida