Tag Archive: kollektivavtal

Entreprenad och inhyrning

2022-01-14 08:58

Enligt 38–40 §§ MBL är en arbetsgivare skyldig att förhandla entreprenader och inhyrningar i en särskild ordning. Det ska dessutom i de allra flesta fall även förhandlas enligt 11 § MBL. Vidare kommer en kort översikt gällande den kollektivavtalade förstärkta förhandlingsskyldigheten vid inhyrning när det finns personer som har företrädesrätt till återanställning. Att lägga ut... Visa sida

Arbetaravtal

2021-06-08 08:43

Kollektivavtalet tecknas mellan IF Metall och Föreningen Industriarbetsgivarna. Avtalet gäller 1 januari 2021- 31 maj 2023. Du hittar avtalet under Dokument & avtal. Avtalet i tryckt format finns endast i begränsad upplaga. Du beställer det genom att maila till info@industriarbetsgivarna.se.