Tag Archive: Återgång

Plan för återgång i arbete

2021-12-10 12:58

Från och med den 1 juli 2018 är arbetsgivaren skyldig att upprätta en plan för återgång i arbete när en anställd varit sjukskriven i 30 dagar, om det kan antas att hans eller hennes arbetsförmåga kommer vara nedsatt på grund av sjukdom under minst 60 dagar. Om det har antagits att arbetsförmågan inte kommer att... Visa sida