Tag Archive: Återanställningsrätt

Entreprenad och inhyrning

2022-01-14 08:58

Enligt 38–40 §§ MBL är en arbetsgivare skyldig att förhandla entreprenader och inhyrningar i en särskild ordning. Det ska dessutom i de allra flesta fall även förhandlas enligt 11 § MBL. Vidare kommer en kort översikt gällande den kollektivavtalade förstärkta förhandlingsskyldigheten vid inhyrning när det finns personer som har företrädesrätt till återanställning. Att lägga ut... Visa sida