Tag Archive: Arbetsställe

Rast/Paus/Måltidsuppehåll

Avtalsområde:
2022-03-17 13:58

(§ 4 mom 3:3) De lokala parterna har – i samband med förhandling om arbetstidens förläggning även att ta hänsyn till hur rast ska förläggas och hur rasttiden ska beräknas. Raster ska läggas ut under den dagliga arbetstiden om inte de lokala parterna enas om annat eller särskilda hinder föreligger. Raster räknas inte in i... Visa sida