Sjukdom i samband med semester

Uppdaterad 17 mars 2022

Om en anställd skulle bli bli sjuk inför eller under sin semester, har denne enligt semesterlagen rätt att avbryta semestern, under förutsättning att den anställde sjukanmält sig snarast. Om så skett utgår sjuklön (efter karensavdrag enlig aktuellt kollektivavtal) för sjukperioden och semesterdagar ska tas ut vid ett senare tillfälle.