Plan för återgång

Uppdaterad 11 januari 2024

För en sjukskriven medarbetare har arbetsgivaren ett rehabiliteringsansvar. Man ska göra arbetsanpassningar som underlättar för medarbetaren att komma tillbaka till jobbet. Dessa åtgärder ska det redogöras för i en plan för återgång i arbete. Detta framgår i 30 kap. 6 § socialförsäkringsbalken (SFB). Planen ska upprättas då det kan antas att arbetstagaren kommer att vara frånvarande under minst 60 dagar. Den ska arbetsgivaren upprätta senast när arbetstagaren har haft nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom under 30 dagar. Om man inledningsvis antog att arbetstagaren skulle återgå i arbete innan 60 dagar förflutit, men detta senare ändras, är arbetsgivaren skyldig att omgående upprätta en plan för återgång i arbete.

Stöd för att upprätta planen finns på Försäkringskassans hemsida. Där finns bland annat en mall och hjälptexter som man kan använda sig av.