Tekniksprånget/Praktikanställning

Uppdaterad 09 april 2024

Tekniksprånget är ett initiativ som syftar till att främja industrins framtida kompetensförsörjning. Målet med Tekniksprånget är att fler ska välja att utbilda sig till ingenjörer. Genom tidig kontakt med verkligheten på ett teknikintensivt företag kan fler lockas att studera till ingenjör.

I syfte att möjliggöra anställningar i som svarar mot Tekniksprångs-initiativet, och därigenom öka intresset bland unga att för kvalificerade yrken inom industrin samt motivera till högre teknisk utbildning har parterna träffat överenskommelser om särskild praktikanställning.