Tekniksprånget/Praktikanställning

Uppdaterad 13 maj 2024

Tekniksprånget är ett initiativ som syftar till att främja industrins framtida kompetensförsörjning. Målet med Tekniksprånget är att fler ska välja att utbilda sig till ingenjörer. Genom tidig kontakt med verkligheten på ett teknikintensivt företag kan fler lockas att studera till ingenjör.

I syfte att möjliggöra anställningar i som svarar mot Tekniksprångs-initiativet, och därigenom öka intresset bland unga för kvalificerade yrken inom industrin samt motivera till högre teknisk utbildning har Industriarbetsgivarna och Unionen respektive Sveriges Ingenjörer träffat överenskommelser om särskild praktikanställning. Avtalet finns under Dokument & avtal och ytterligare information finns på Tekniksprångets hemsida.

Observera att anställningar från och med den 1 juni ska lönen vara lägst 18 182 kr/månad.