Tjänstemannaavtal

Uppdaterad 24 november 2023

Kollektivavtal mellan Föreningen Industriarbetsgivarna och Unionen, Ledarna och Sveriges Ingenjörer för tjänstemän inom basindustrin. Avtalet gäller 1 april 2023-31 mars 2025.

Avtalet är gemensamt för byggnadsämnesindustrin, buteljglasindustrin, gruvindustrin, stål- och metallindustrin, svetsmekanisk industri samt sågverksindustrin. Avtalet gäller jämte avtal och bilagor reglerade per avtalsområde, t.ex. löneavtal, avtal om ATK/treval m.m.

Partsgemensamma kommentarer fr o m 1 oktober 2022

Industriarbetsgivarna har tillsammans med tjänstemannamatparterna i avtalet – Unionen, Sveriges Ingenjörer och Ledarna – tagit fram partsgemensamma kommentarer till avtalet om allmänna anställningsvillkor och avtalet om arbetstidsbestämmelser. Dessa kommentarer är införda i avtalet och markerade med grå skugga. 

Industriarbetsgivarna har också tillsammans med tjänstemannafacken gjort om och förtydligat förhandlingsordningen (§ 13) i avtalet om allmänna anställningsvillkor.

Förutom att avtalet tillförts partsgemensamma kommentarer så har vissa konsekvensändringar gjorts till följd av det nya huvudavtal om trygghet, omställning och anställningsskydd som antogs av parterna den 23 juni 2022. Bland annat har avtalet kompletterats med ett utdrag ur nämnda huvudavtal avseende turordningsregler och möjligheten att göra avsteg från dessa.

Beställning av avtal

Beställningen gör du via beställningsblanketten som skickas direkt till vårt trycksakslager. Om du vill kontrollera din beställning eller göra en justering kan du kontakta dem via mail info@strombergdistribution.se

English translation

Translation of the agreement is available under Dokument & avtal

General Terms and Conditions of Employment for Salaried Employees within Primary Industry
between Föreningen Industriarbetsgivarna (Swedish Association of Industrial Employers), Ledarna (Sweden’s organisation for managers), Sveriges Ingenjörer (the Swedish Association of Graduate Engineers) and Unionen (Sweden’s largest white-collar trade union)

Prevailing language: This is only a translation of the Swedish Agreement. The translated agreements are only available as pdf-files.