Etableringsjobb (buteljglas)

Uppdaterad 30 maj 2024

Etableringsjobb – ny tidsbegränsad anställningsform för nyanlända och långtidsarbetslösa

Den 29 november 2022 antog Svenskt Näringsliv, LO och Unionen avtal om arbete i etableringsjobb. Etableringsjobb är en arbetsmarknadspolitisk kollektivavtalsmodell som kombinerar arbete och utbildning. Syftet med åtgärden är att bryta utanförskapet för nyanlända och långtidsarbetslösa samt förbättra kompetensförsörjningen på arbetsmarknaden. Modellen går ut på att arbetsgivaren och staten delar på arbetskraftskostnaden och att den anställde ska kombinera arbete och utbildning och samtidigt erhålla en lön som motsvarar kollektivavtalens lägsta lön. Eftersom avtalen kunde börja tillämpas först när regeringen genomfört vissa förändringar i förordning (2022:807) om statlig ersättning för arbete i etableringsjobb (”förordningen”), vilka genomfördes den 25 oktober 2023, kunde etableringsanställningar som tidigast börja användas från den 1 januari 2024. 

Industriarbetsgivarna har tagit fram en mall som hanterar de nödvändigaste delarna som bör finnas med i en lokal överenskommelse om etableringsjobb. Du hittar mallen i rutan Dokument & avtal.