Arbetsskadestatistik

Uppdaterad 10 juni 2022

Officiell statistik för arbetsskador 2021

Arbetsmiljöverket är ansvarig myndighet för den officiella statistiken på arbetsmiljöområdet. De presenterar varje år statistik om arbetsskador. Statistiken bygger på de arbetsskadeanmälningar som arbetsgivare gör till Försäkringskassan.

Arbetsskador omfattar arbetssjukdomar och arbetsolyckor med frånvaro. Olyckor som inträffar på väg till och från arbetet är inte medräknade.

De arbetsskador som anmäls sent tillförs statistiken i efterhand. De data ur den officiella statistiken som redovisas här tar hänsyn till arbetsskador för föregående år som är registrerade till och med första kvartalet i år.

Industriarbetsgivarna redovisar årligen den officiella statistiken för arbetsskador från näringsgrenarna, 07. Utvinning av metallmalmer, 24. Stål- och metallframställning, 161. Sågning och hyvling av trä samt 171. Massa-, pappers- och papptillverkning. Inom dessa näringsgrenar är flertalet av våra medlemsföretag är verksamma.

Vid framtagandet av frekvensen för antal arbetsolyckor per 1 000 000 arbetade timmar har data för arbetstid inhämtats från Näringslivets lönestatistik.

Ladda ner statistiken för de respektive näringsgrenarna under Dokument och avtal.