Tag Archive: Beredskapsersättning

Beredskap

2022-03-17 13:57

Inom gruvindustrin finns möjlighet att träffa avtal om beredskapstjänst. Om de lokala parterna inte enas om annat gäller följande. Införande av beredskapstjänst (§ 8 mom 1) När det på grund av driftförhållanden är erforderligt att införa beredskapstjänst tilllämpas följande regler. 1. Med beredskapstjänst avses att arbetstagaren utanför ordinarie arbetstid är skyldig att vara anträffbar och... Visa sida