Besked om avbruten provanställning tjänstemän

Uppdaterad 14 april 2021

Blanketten kan användas av byggnadsämnes-, buteljglas-, gruv-, stål- och metall-, sågverks- samt svetsmekanisk industri för tjänstemän.